Walne Zebranie

19 sierpnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków klubu „Sparta” Leżajsk. Z wielu punktów poruszanych podczas zebrania, najważniejszym był wybór Zarządu.
Zebrani zadecydowali o przedłużeniu kadencji na kolejne 3-lata dotychczasowemu Zarządowi. Obecny skład przedstawia się następująco:
Grzegorz Baj – Prezes
Piotr Miazga – Wiceprezes
Tomasz Stawarz – Skarbnik
Konrad Augustyn – Członek Zarządu
Krzysztof Leniart – Członek Zarządu (zastąpił na tym stanowisku Pawła Niemczyka, który zrezygnował z przyczyn osobistych).
Walne Zebranie wybrało również członków Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:
Marcin Malinowski
Karolina Bosak
Agnieszka Augustyn
Życzymy sukcesów i decyzji prowadzących do dalszego rozwoju Klubu.