Zarząd

WICEPREZES
Piotr Miazga

SKARBNIK
Tomasz Stawarz

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Leniart

CZŁONEK ZARZĄDU
Konrad Augustyn