Zarząd

Grzegorz B

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Baj

Piotrek
WICEPREZES
Piotr Miazga

Grzegorz D
SKARBNIK
Grzegorz Dmitrowski

Wanda
CZŁONEK ZARZĄDU
Wanda Partyka

CZŁONEK ZARZĄDU
Mateusz Niemiec

KIEROWNIK BIURA
Sylwia Podwyszyńska