Zarząd

PREZES
Grzegorz Baj

WICEPREZES
Piotr Miazga

SKARBNIK
Tomasz Stawarz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Niemczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Konrad Augustyn