ZARZĄD KLUBU

Zarząd Klubu “Sparta” Leżajsk informuje, że w dniu 20.09.2021 rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożył Mateusz Niemiec. Zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu doszło w dniu 21.09.2021 r. do kooptacji nowego członka Zarządu, którym został Konrad Augustyn.
Rezygnację złożyła również Sylwia Podwyszyńska – Kierowniczka biura.
Składamy serdeczne podziękowania Mateuszowi i Sylwii za pracę oraz zaangażowanie w rozwój naszego Klubu.