WALNE ZEBRANIE – 2021

Zarząd Klubu “Sparta” Leżajsk wypełniając zapis w § 21 Statutu zaprasza członków Stowarzyszenia na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek 2 lipca 2021 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.
II termin o godz. 18:15 nastąpi w sytuacji braku quorum w I terminie.