WZNOWIENIE TRENINGÓW

Zarząd Sparty Leżajsk podjął decyzję o wznowieniu treningów  w drugiej połowie maja. W związku z powyższym prosimy rodziców/opiekunów aby do piątku (8 maja) zadeklarowali u trenerów w swoich grupach chęć wysyłania dziecka na treningi. Ilość chętnych zawodników jest niezbędna aby je zaplanować zgodnie z wytycznymi co do ilości osób przebywających na obiekcie sportowym. Będzie potrzebna pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Gdy będziemy znali ilość zadeklarowanych zawodników, podejmiemy wspólnie z trenerami decyzję o wznowieniu treningów oraz powiadomimy o przydziałach do odpowiednich grup. Czynimy starania, aby ewentualnie wznowione treningi odbywały się w bezpiecznych warunkach (zakup dozowników bezdotykowych, itp.)