SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wpłat, Zarząd klubu “Sparta” Leżajsk informuję, że comiesięczne wpłaty nie są opłatami za treningi tylko składką członkowską. Wydatki ponoszone przez Klub to oprócz trenerów, również: ZUS, podatki, zakup sprzętu, wynajem obiektów sportowych, opłaty i składki w PZPN oraz wiele innych kosztów, które znane są wszystkim uczestnikom corocznych Walnych Zjazdów Członków Stowarzyszenia, na których przedstawiane jest szczegółowe sprawozdanie.
W związku z powyższym dla płynności działania Klubu prosimy o nie robienie przerw we wpłatach. Jeśli sytuacja materialna będzie odpowiednia i nie będzie ryzyka zamknięcia Klubu podejmiemy kroki związane z ulgami dla członków stowarzyszenia.
Nadmieniamy również, że Zarząd zgodnie ze Statutem nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Zapewniamy jednak, że nie wpływa to w żaden sposób na sumienność i celowość podejmowanych decyzji dla dobra Klubu.
Tylko SPARTA !!